coaching4smart

Posts Tagged ‘biznes’

Model SUCCESS w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 30/06/2014 at 05:00

Model coachingowy SUCCESS jest kolejnym cennym narzędziem w podręcznej skrzynce coacha, który może pomóc Klientowi w osiągnięciu celu.

Nazwa pochodzi od pierwszych liter kolejnych kroków w tej metodzie:

Session Planning (tłum. planowanie sesji)
Uplifting Experiences (tłum. podnoszące na duchu doświadczenia)
Charting Your Course (tłum. wytyczenie kursu/wyznaczenie mapy)
Creating Opportunities (tłum. kreowanie możliwości)
Expectations and Commitments (tłum. oczekiwania i zobowiązania)
Synergy (tłum. synergia)
Summary (tłum. podsumowanie)

Opis modelu:

 •  Session Planning

Większość Klientów nie wie, nad czym chce pracować w trakcie sesji coachingowych. Zdarza się, że owszem mają mglisty plan, ale są mało komunikatywni i nie udzielają prawie żadnej odpowiedzi o planowanej zmianie. Ten krok pozwala uporządkować i zdiagnozować sytuację.

Przykładowe pytania, na które warto uzyskać odpowiedź:

– Jakich zadań chcesz się podjąć?

– Jakie wyzwania napotkałeś ostatnio?

– Na czym chcesz się skupić na następnej sesji?

Te pytania pozwolą skupić się najważniejszych dla Klienta sprawach.

 • Uplifting Experiences

Większość osób, które uważają, że odniosły sukces, mają zwyczaj budowania kolejnych sukcesów na poprzednich i koncentrowania się na pozytywach każdej sytuacji. Jest to zachowanie, które każdy może naśladować. Warto, aby na tym etapie Klient przypomniał sobie pozytywne chwile, aby mógł nieustannie opierać się na nich i podejmować kolejne działania.

 • Chart Your Course

To etap wyboru celu na proces coachingowy. Wiele zadawanych pytań i wykorzystywanych narzędzi w trakcie sesji będzie miało za zadanie wspomóc Klienta w drodze do osiągnięcia celu. Można je znaleźć również na naszym blogu.

 • Creating Opportunities

To moment, w którym warto z Klientem odkryć możliwości, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia celu. Podstawowe pytania w tym kroku brzmią: Czego potrzebujesz, żeby iść do przodu? Żeby osiągnąć cel?

 • Expectations and Commitments

Zmiana wymaga działania i zobowiązania do działania. Klient zapewne się nie zmieni, o ile nie podejmie zobowiązania do zmiany i nie podejmie działania. Szczególnej uwagi zatem wymaga uzyskanie od Klienta odpowiedzi: Co chcesz osiągnąć? Czego się spodziewasz? Kiedy podejmiesz decyzję o zmianie? Po czym poznasz, że jesteś na drodze do zmiany? Po czym poznasz, że wziąłeś odpowiedzialność za zmianę?

 • Synergy

To krok, w którym badane jest powiązanie pomiędzy tym, co ma być zrobione i tym, jak się czuje z tym Klient. Jeżeli nie ma powiązania/synergii, najprawdopodobniej nie będzie trwałej zmiany. Często powód, dla którego nie dochodzi do zmiany i nie wypełniane jest zobowiązanie jest taki, że Klient czuje, że chce coś więcej/innego zrobić i że najlepiej się czuje, kiedy robi to, co dotychczas (ma już wyrobiony nawyk).

 • Summary

Ten krok to podsumowanie sesji. To może być najważniejszy moment, w którym Klient zakotwicza swoje myśli i pomysły. Jeżeli to nie nastąpi, może za chwilę zapomnieć o powziętych zobowiązaniach. Ważne jest podsumowanie oraz zapisanie działań, czy zobowiązań, a nie tylko ich wyartykułowanie. Pisemne zobowiązanie jest daleko bardziej znaczące niż ustne. Równie ważne są nawet małe zadania, które Klient ma zrealizować pomiędzy sesjami.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Technika Pomodoro, czyli najprostsza metoda zarządzania czasem

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu, Zarządzanie czasem on 16/06/2014 at 05:00

Twórcą tej techniki zarządzania czasem jest Włoch, Francesco Cirillo. Nazwa pochodzi od kuchennego czasomierza w kształcie pomidora (wł. Pomodoro).

logo

Źródło.

Skrócony opis metody:

 • zapisz listę zadań do wykonania na każdy dzień, nadaj im priorytety i zastanów się ile Pomodoro będzie każde z nich trwać, a następnie zacznij kolejno je realizować (Niech tych najważniejszych zadań nie będzie więcej niż 3.),
 • weź jakiekolwiek urządzenie, w tym czasomierz i poświęć 25 minut (tyle trwa jedno Pomodoro) na zrealizowanie zdania w całości lub w części (5 minut w tych 25, pozostaw na „poślizg”!),
 • po upływie 25 minut zaznacz zadanie jako wykonane, bądź w przypadku jedynie częściowego wykonania wyznacz datę, kiedy znowu się nim zajmiesz (Pracuj nad wykonaniem zadania do czasu, aż minie 25 minut. Nie przerywaj sobie i nie pozwól, żeby ktoś inny Ci przerwał. To tylko 25 minut. Czasomierz powinien być tak ustawiony, żebyś widział/a ile czasu pozostało do końca. Pracuj nad zadaniem w wyznaczonym czasie, dopóki nie zadzwoni czasomierz. Czas Ci sprzyja. To Twój przyjaciel i wsparcie.),
 • po upływie 25 minut zrób sobie obowiązkową 5 minutową przerwę!,
 • po wykonaniu 4 Pomodoro, przerwa powinna być dłuższa, tj. 15-30 minut.

Zasady rządzące techniką Pomodoro:

 1. Pomodoro jest niepodzielne, czyli jeżeli zaczniesz nad czymś pracować to przerwę możesz sobie zrobić dopiero za 25 minut.
 2. Jeżeli zadanie wymaga więcej niż 5-7 Pomodoro, należy je podzielić na mniejsze części.
 3. Jeżeli zadanie zajmie Ci mniej niż jedno Pomodoro, należy uzupełnić czas o kolejne krótkie zadanie/a tak, żeby wypełnić całe Pomodoro.
 4. Kolejne Pomodoro pójdzie Ci łatwiej.
 5. Technika Pomodoro nie powinna być wykorzystywana w Twoim czasie wolnym i być zarezerwowana jedynie do ważnych zadań.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

 

 

Lista wad, lista zalet

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 02/06/2014 at 05:00

Wczoraj był Dzień Dziecka! Zatem Najlepsze życzenia! 🙂 Skoro wszystkie dzieci i te małe i te duże miały święto, a zatem dzisiaj będzie nieco bardziej „lekki” wpis.

Przykładowy sposób wykonania ćwiczenia:

Weź kartkę papieru i sporządź listę swoich wad.

Kiedy skończysz, weź drugą kartkę i sporządź listę swoich zalet.

Na koniec pomyśl, co napisałeś/aś! Wyobraź sobie, że jest to to, co codziennie sobie powtarzasz. To Twoje przekonania o sobie.

Zastanów się zatem:

 • Jak to co myślisz o sobie, przybliża Cię do celu do którego obecnie dążysz?
 • Jak to co myślisz o sobie, oddala Cię od tego celu?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Model TOTE w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 28/04/2014 at 05:00

Model TOTE (ang. Test (1), Operate, Test (2), Exit) został opracowany przez Millera, Galantera, Pribrama, jako rozszerzenie modelu Bodziec – Reakcja. Nazywany jest także GPS zarządzania.

Kroki:

 • Krok 1.. Sformułuj cel SMARTER.
 • Krok 2. (Test 1): zmierz różnice między stanem obecnym, a pożądanym i określ działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć cel, np.: zmiana zachowania, przekonań, itp., zakres czynności.
 • Krok 3. (Operate): działaj zgodnie z planem.
 • Krok 4. (Test 2): po wykonaniu działania zmierz efekty i oceń, czy cel został osiągnięty. Jeżeli tak, wybierz Krok 6. (Exit). Jeżeli nie, zastanów się: Jaki będzie Twój kolejny krok? Co należy zmienić, żeby osiągnąć cel? i przejdź do kroku 5.
 • Krok 5. (Powtarzaj Kroki 1-4, aż do momentu osiągnięcia celu).
 • Krok 6. (Exit): Jeżeli osiągnąłeś cel, czas na gratulacje! 🙂

Skąd pomysł, że to model GPS zarządzania? Bo podobnie, jak w przypadku podróży, model ten może służyć jako GPS, który na każdym etapie sprawdzania (podobnie jak nawigacja), pozwala zmodyfikować trasę i dotrzeć do celu!

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Praca z metaforą w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 31/03/2014 at 05:00

Na temat pracy z metaforą, pojawiały się już wpisy na naszym blogu. Dzisiaj kolejny.

Na początek kilka słów opisu o metaforze:

„Stosując metaforę, człowiek nieco dystansuje się od problemu i może na niego spojrzeć z boku. Czasem zamiast powiedzieć „nie umiem tworzyć relacji z ludźmi” łatwiej jest powiedzieć „moje relacje przypominają te z lekkich komedii – są powierzchowne i niewiele znaczące” lub w miejsce wyznania „nie potrafię osiągać celów” użyć porównania do budowania domku z klocków, z tym, że po ułożeniu 10 klocków siły wyczerpują się. Użycie metafory w takich przypadkach jest bezpieczne i bardziej komfortowe .

W języku greckim „metaphora” oznacza „nabrać dystansu, przełożyć w inne miejsce”. W literaturze to przenośnia, praktyka polegająca na opisaniu przedmiotu lub idei poprzez słowo, które dzięki analogii określa inny przedmiot lub idee. Właśnie tak nauczono nas myśleć o metaforze w szkole: jako o literackim, poetyckim środku wyrazu, właściwości słowa stosowanym do celów artystycznych i retorycznych.

Jak piszą językoznawca George Lakoff i filozof Mark Johnson w książce pod tytułem „Metaphors We Live By”(Metafory, którymi żyjemy):

„Istotą metafory jest zrozumienie i postrzeganie jednej rzeczy za pomocą innej. We wszystkich aspektach życia opisujemy naszą rzeczywistość poprzez metafory,  a następnie przystępujemy do działania w oparciu o metafory. Wyciągamy wnioski, określamy cele, podejmujemy wyzwania, planujemy działania, a wszystko to  w oparciu o to, w jaki sposób częściowo strukturalizujemy nasze doświadczenia, świadomie i nieświadomie, poprzez metafory.”

Po co klientowi metafora?

 • Metafora chwyta istotę danego doświadczenia. Na przykład, kiedy nasz klient  powiedział: „podejmowanie decyzji jest jak chodzenie do dentysty”, powód dlaczego odwleka z ich podejmowaniem stał się natychmiast oczywisty.
 • Metafora to aktywny proces stanowiący klucz do zrozumienia samego siebie, innych ludzi, a także świata, który nas otacza. Użycie metafory – bez względu na to, jaki jest jej cel – jest doskonałym punktem wyjścia do zrozumienia przez klienta problemu, który zobrazował. Coach poprzez odpowiednie pytania dotyczące użytej metafory pomaga mu uświadomić sobie powiązania między przywołanym obrazem i realną sytuacją klienta. Pytania, które mogą paść to np., „co by się stało, gdybyś otworzył pierwsze drzwi”, „co cię powstrzymuje przed otwarciem tych drzwi” itp. Coachowany może zobaczyć siebie w tej metaforze – jak funkcjonuje i jakie ograniczenia napotyka.
 • Metafora nie musi się ograniczać do sformułowań werbalnych. Według mnie, może to być jakakolwiek rzecz, mająca symboliczne znaczenie dla danej osoby. Może to być  zachowanie, rysunek, logo, budynek itd. Innymi słowy, cokolwiek dana osoba mówi, widzi, słyszy, czuje bądź robi, jak również to, co sobie wyobraża, może zostać wyrażone i zrozumiane za pośrednictwem metafory.„*

Przykładowy sposób wykonania ćwiczenia:

Użyj dwóch kartek papieru, kredek, długopisu, mazaków, pióra lub po prostu gotowej aplikacji.

Zastanów się teraz, co chcesz zmienić? Może relacje z klientami, współpracownikami, bliskimi, sposób działania firmy, etc.  Nazwij w kilku słowach zmianę i zapisz w czasie teraźniejszym tak, jakby była już faktem. Następnie narysuj metaforyczny obraz stanu obecnego, czyli tak jak obecnie to wygląda. Po czym zastanów się, jak chcesz żeby wyglądał metaforyczny stan docelowy (po zmianach) i narysuj to.

Gdy masz już dwa obrazy (stanu obecnego/realną sytuacją i docelowego), porównaj je i odpowiedz na przykładowe pytania:

Jakie są podobieństwa między nimi?

Co już masz?

Jakie są różnice?

Co to oznacza?

Co chcesz z tym zrobić?

Jakich chcesz naprawdę dokonać zmian?

Po co chcesz to zrobić?

Jakie będą skutki osiągnięcia zmiany?

Co Ci to da?

Kiedy chcesz to zrobić?

Z kim?

Jak?

Kiedy już to wszystko wiesz, jaki będzie Twój następny krok?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

*http://wasylow.com/narzedziownia/to-mi-przypomina-czyli-jak-dziala-metafora-w-coachingu/

Po co?, Czy?, Dla kogo?, Dlaczego?, Jak?

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 24/03/2014 at 05:00

Kiedy pojawia się chęć dokonania zmiany, u większości ludzi pojawia się pytanie: Jak to zrobić?, Z kim?, Z jakich materiałów? Całość energii jest kierowana na działanie. Nie ma już pytań: Czy?, Po co?, Dlaczego?, Dla kogo? Jest chwilowe „zauroczenie” i rzucana jest właśnie wykonywana praca, bo pojawia się kolejne wyzwanie! W ten sposób nie są kończone zadania, bo właśnie pojawiła się kolejna podnieta!

Dzisiaj zaproponuję inny sposób przeprowadzenia zmiany:

 • Najpierw (zanim zaczniesz podejmować jakikolwiek działania) zastanów się: Po co? W tym celu można wykonać ćwiczenie, które pojawiało się na naszym blogu.
 • Wyposażony w tę widzę zastanów się: Czy wykonanie tego przybliży Cię do realizacji Twoich celów, czy oddali? Czy chcesz to zatem zrobić?
  Można też użyć w tym momencie techniki zwanej Diamentem Kartezjańskim.
 • Następnie, w razie pozytywnej odpowiedzi, zastanów się dopiero: Jak?, Z kim? W jaki sposób?, itp. lub użyj techniki zwanejZłote” pytania.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Mapa podróży bohatera – narzędzie coachingowe

In Anegdoty, Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 17/03/2014 at 05:00

Zarządzanie własnym życiem Joseph Campbell określił mianem Podróży bohatera, czy terminem monomit.

W coachingu jest to metoda wykorzystywana do pracy z Klientami, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu sięgające poziomu tożsamości, a nawet misji i wizji.  Chodzi o życie pełne sensu i znaczenia.

Podróż bohatera to metafora, która odnosi się do poszukiwania sposobu budowania pomyślnej dla Klienta przyszłości oraz walki z niepewnością zmiany. W celu odbycia Podróży bohatera, czyli Klienta należy stworzyć mapę. Na początek należy zastanowić się i nazwać, na czym na polegać zmiana/jaki to projekt/jakie wyzwanie. Chodzi o usłyszenie i przyjęcie wezwania, które płynie głęboko z duszy człowieka, a które odnosi się do tożsamości Klienta, jego celu istnienia czy misji.  

W pojęciu Campbella wyzwanie jest „demonem”, któremu Klient chce stawić czoła. „Demon” nie jest w tym przypadku wcieleniem zła, ale rodzajem „siły”, której Klient/Bohater musi stawić czoła, nauczyć się walczyć albo ją zaakceptować. „Demon” jest czasem wewnętrznym lękiem lub cieniem, z którym Klient chce się uporać. Demon to coś, czemu Bohater chce się przeciwstawić się. „Demon” jednak może też kusić lub chcieć zaprzeczyć bohaterstwu. Może to być inna osoba lub grupa, uzależnienie lub cierpienie psychiczne, traumatyczne wydarzenie lub trudne wyzwanie. Generalnie walka z „demonem” może mieć charakter zewnętrzny, wewnętrzny lub oba naraz. Bohater może ulec „demonowi” i stać się „ofiarą” lub stawić mu czoło i ruszyć w podróż. Wezwanie do rozpoczęcia drogi wiązać się może z poczuciem braku czegoś ważnego i z poszukiwaniem. Bohater tęskni za czymś, co trudno określić i czego na pewno nie ma w świecie, w którym dotychczas żyje. Gdzieś w głębi siebie odkrywa, że istotne jest dla niego również poczucie przeznaczenia, istnienie sił, które są mocniejsze od woli Bohatera. Wezwanie do podróży pojawia się nieraz w tragicznych okolicznościach takich jak sytuacja kryzysowa. W tej mitycznej podróży ważna jest pomoc. Każdy bohater spotyka więc na swojej drodze nauczyciela lub mądrego pomocnika, dzięki któremu Bohater zdobywa mądrość oraz magiczne moce, które są mu niezbędna na Drodze. Sama podróż ma wiele etapów oddzielonych progami, a na każdym z nich stoją strażnicy progów, który trzeba pokonać.

Monomit/bohater według Campbella przeżywa poszczególne fazy wyprawy. Te fazy zostały wyodrębnione z większości opowieści, mitów i legend. Oto te etapy:

 • Wyprawa bohatera ma swój początek w zwyczajnym świecie.
 • Nagle bohater jest wezwany do stawienia czoła wyzwaniu, czyli przejścia w niezwykły świat dziwnych mocy i zdarzeń (zewnętrzny „demon”).
 • Jeśli bohater podejmie to wezwanie, musi stanąć w obliczu zadań i prób (zderzyć się z wewnętrznym „demonem/i”). Niekiedy bohater przechodzi przez te próby samodzielnie, w innych przypadkach odbywa się to z czyjąś pomocą.
 • W kulminacyjnym momencie bohater musi przetrwać najcięższą próbę, często dzięki doświadczeniom, jakich doświadczył podczas wyprawy.
 • Jeśli bohater przetrwa, to może uzyskać wielki dar (cel lub korzyść), którego efektem jest samowiedza, czyli samoświadomość, ale też poczucie panowania na sobą, poczucie własnej wartości, czy osiągnięcia pełni. Wówczas bohater musi zdecydować, czy wrócić z tą korzyścią (do zwyczajnego świata), stając przed koniecznością pokonania przeciwności w drodze powrotnej. Jeśli bohaterowi powiedzie się powrót, korzyść lub dar mogą być użyte do uczynienia świata lepszym.
 • Jeśli na którymkolwiek etapie się zawaha i zechce powrócić, to zamienia się w kamień lub słup soli.

Przykładowy sposób wykonania ćwiczenia:

Jeżeli jest taka możliwość, najlepiej, żeby całość tej historii i jej opowieści została przedstawiona w formie rysunków. Kolejne odpowiedzi na pytania mogą być jej elementem.

 • Zwyczajny świat

Zastanów się, na czym polega Twój obecny, zwyczajny świat. Gdzie, kiedy, jak? Co jest ważne? Kto jest z Tobą? Kim Ty jesteś?

Najlepiej wyrazić to w formie rysunku, na którym zostanie opisany dzisiejszy stan lub stan sprzed pojawienia się ważnego dla Klienta wydarzenia.

 • Zew przygody

Teraz zastanów się, na czym polega problem/wyzwanie, które zakłóca porządek przedstawionego przez Ciebie świata i wobec którego nie możesz być obojętny. Co jest sednem? O co nie chcesz, żebym Cię zapytała?

 • Wybór Bohatera

Zastanów się, przed jakim stroisz wyborem. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz się dokonać zmiany oraz rzucić się w nurt przygody? Jakie są korzyści i konsekwencje podjęcia działań? Jakie są korzyści i konsekwencje pozostawienia sytuacji bez zmian? Jakie są za i przeciw? Co jest dla Ciebie ważne?

Można w tym miejscu skorzystać również z narzędzia coachingowego Diament kartezjański.

Pomyśl, w oparciu o posiadane informacje co chcesz zrobić?

 • Mądry nauczyciel lub starzec

Jeżeli Twoja odpowiedź jest twierdząca i chcesz podjąć wyzwanie, zwykle w różnych sytuacjach nieodzowna staje się widza i doświadczenie innych ludzi. Mentorem może być dla siebie sam Bohater, ale też przyjaciel, nauczyciel, zleceniodawca, który doradzi jakie działania powinny być podjęte. 

Zastanów się teraz, z czyjej wiedzy i umiejętności możesz skorzystać? Co podpowiada Ci intuicja? Jakimi zasobami, wiedzą, umiejętnościami, etc. już dysponujesz? Czego jeszcze nie wiesz? Co chcesz z tym zrobić? Wymień kogoś, kogo podziwiasz. Co on/ona zrobiłby na Twoim miejscu?

 • „Nowy” świat

Bohater, który wyrusza w drogę, porzuca dotychczasowy świat. Oznacz to konieczność poznania zasad, którymi kieruje się „nowy” świat, czymś co trzeba poznać by móc z tym walczyć. Często oznacza to wejście w „dworskie” intrygi, wyruszenie na szlak, przyłączenie się do tajnej organizacji, etc.

Odpowiedz na pytania, jakie planują zasady w nowych warunkach? Co jest ważne? Co jest jeszcze ważne? Co jeszcze więcej jest istotne w tej nowej sytuacji? Na co lub kogo warto zwrócić jeszcze uwagą?

 • Próby, własne słabości, sprzymierzeńcy i wrogowie

Zastanów się wchodząc w „nowy” świat komu/czemu musisz/chcesz stawić czoła. Jakim przeciwnościom zewnętrznym i wewnętrznym? Co Ci pomoże? Jakie są konsekwencje Twoich czynów? Jakie wybierasz sposoby działania? Wyobraź sobie przez moment, że Twoja sprawa została rozwiązana. O ile świat jest inny? Co się zmieniło? Jakie jest najprostsze wyjście z sytuacji?

 • Jaskinia mroku

Pomyśl teraz: Kto jest Twoim głównym „wrogiem”? Gdzie czujesz opór? Jakie odczuwasz napięcia? Co chcesz z tym zrobić?

 • Cierpienie

To element, który ma dodać siły Bohaterowi w dalszej drodze. Często pierwsze starcie z wyzwaniem kończy się połowiczym sukcesem, bądź klęską? Materia, ciało zwycięża nad duchem. Pojawia się czasem ból, który trzeba zwyciężyć. Wróg jest silny i w rzeczywistości stanowi olbrzymie wyzwanie. Czasem wydaje się, że coaching załatwi wszystko. Cel zostanie osiągnięty bez wyrzeczeń, może nawet cierpienia. A tak czasem nie jest. Plan, który ma prowadzić do celu wymaga wyrzeczeń, konsekwencji w działaniu i umiejętności podniesienia się po pierwszym nieudanym razie. Porażka to też naturalny element działania.

A teraz zastanów się: Co będzie, jeżeli spotka Cię klęska lub kiedy opadniesz z sił? Kiedy zdarzy się pierwsza porażka, co się wtedy stanie? Co będzie dla Ciebie motywacją do działania? Jak bardzo naprawdę jest to to dla Ciebie ważne? Jakie wdrożysz wtedy sposoby działania?

 • Poszukiwanie siły

Podczas walki Bohater poznał swoje, ale też wroga najsilniejsze cechy. Odkrył też słabości. Czas na wybór drogi, która wykorzysta zarówno mocne strony, jak też słabe punkty wyzwania. Bohater odnajdzie siłę i wiedzę dzięki której kolejnym razem nie da się zaskoczyć. Tak, jak w przypadku strategii Walta Disney’a, czas przejrzeć plan jeszcze raz. 

Zastanów się jeszcze: Jakie są słabe strony całej opowieści? Czego w planie/działaniu brakuje? Co do siebie pasuje, a co wyklucza? Jakie mogą pojawić się przeszkody? Co nie zostało wzięte pod uwagę? Co daje siłę?  Jakie pytanie mogłabym Ci zadać, aby zmotywować Cię do działania?

 • Droga z powrotem

Po odnalezieniu siły i zdobyciu wiedzy jak pokonać wroga Bohater wraca na pole bitwy. Trzeba stawiać czoła wyzwaniu.

Pomyśl teraz: Jak zmienić plan, żeby wszystkie jego elementy współpracowały? Czemu chcesz stawić czoło? Co uległo zmianie? Jaki jest nowy plan? Jak osiągniesz cel?

 • Odrodzenie

Punkt kulminacyjny. Bohater znowu staje naprzeciw swojego wyzwania. Tym razem jest o wiele silniejszy, ma wiedzę i motywację walczyć o ostateczne zwycięstwo. Rozpoczyna się finałowa bitwa, zakończona osiągnięciem celu.

Wyobraź sobie: Stroisz przed swoim wyzwaniem. Jesteś silny i masz wszystko, co jest Ci potrzebne. Wiesz, jak to zrobić. Czujesz się zmotywowany i osiągasz cel. Jak to jest, kiedy cel zostaje osiągnięty? Co czujesz? Co widzisz? Co słyszysz? Jak to jest osiągnąć cel? 

 • Powrót z nagrodą

Czas, żeby Bohater wrócił do spokojnego świata. Pokonał trudności i otrzymał nagrodę. Życie wraca do normy, a podróż Bohatera staje się przyjemnym wspomnieniem zwycięstwa.

Zastanów się teraz: Jak będziesz się czuł, kiedy wrócisz do codzienności? Jaka to będzie nowa rzeczywistość? Co wtedy będzie dla Ciebie nagrodą za wyrzeczenia? Jak będziesz świętować swój sukces?

Wyposażony w wiedzę, czas na budowę mapy podróży Bohatera. To ostateczny rysunek, który czerpie wiedzę z poprzednich, dopełnia ją oraz nadaje ostateczny kształt planu działania.

Oto dodatkowe/opcjonalne pytania, które można użyć w trakcie pracy z Klientem:

Co jest Twoim „demonem”/wyzwaniem, któremu chcesz stawić czoło?

Kiedy czujesz się bardziej „ofiarą” niż „bohaterem” własnego życia?

Gdzie i jaki jest Twój próg? Czego nie zrobisz? Gdzie czujesz opór?

Kim musisz się stać lub co musisz zrobić, żeby zmierzyć się z wyzwaniem?

Jaka metafora lub postać metaforyczna wiąże się z tą sytuacją?

Jakie jej cechy mogą Ci pomóc?

Jakie zasoby, które już masz pomogą Ci osiągnąć cel?

Jakich zasobów potrzebujesz? Czego musisz się jeszcze nauczyć?

Kto może Cię wspierać w dążeniu do celu?

Wejdź w ich role i popatrz na sytuację ich oczami? Wsłuchaj się w ich rady/przekaz?

Co chcesz przyjąć, z tego co zobaczyłeś i usłyszałeś?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

 

Pytania o postęp w dążeniu do celu w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 10/03/2014 at 05:00

Zwykle Klient określa, jaki jest jego cel i jak może go realnie osiągnąć oraz motywuje się do osiągnięcia zamierzonego efektu. W zależności od tego, czy jest to cel na sesję, czy na proces, a może na dłuższy okres – plany i działania mogą być odpowiednio modyfikowane. Zadaniem coacha jest zatem nie tylko wspieranie Klienta, ale również udzielanie informacji zwrotnej.

Wielu coachów ma pogląd, że bardzo pomocne w realizacji celów jest zapisanie planów i ustalenie harmonogramu działań. Pomocne zawsze są złote pytania w coachingu, czyli np. co?, gdzie?, kiedy?, z kim?, jak? Warto też, aby Klient robił notatki podsumowujące podjęte działania oraz osiągnięte rezultaty. Jedną z metod jest prowadzenie przez Klienta dziennika i zapisywanie notatek w dwóch kolumnach, jak odpowiedzi na dwa pytania:

 • Co zrobiłeś/aś dzisiaj, co przybliżyło Cię do osiągnięcia celu?
 • Co zrobiłeś/aś dzisiaj, co oddaliło Cię od celu?

Coach może skorzystać z przykładowego zestawu pytań, które mogą posłużyć do oceny postępów w dążeniu do celu wyznaczonego przez Klienta:

 1. Weź kartkę papieru i narysuj skalę od 0 do 10. 0 oznacza, że nic nie zostało jeszcze zrobione. 10 to osiągnięcie celu.
 2. Zastanów się i oznacz na skali, w którym jesteś obecnie miejscu? Co sprawia, że akurat tu? Możesz użyć swoich notatek i zapisków z dziennika.
 3. Jak oceniasz swój postęp w stosunku do ostatniego naszego spotkania/sesji?
 4. W jaki sposób dotarłeś/aś do wyznaczonego przez Ciebie punktu na skali? Z jakich zasobów skorzystałeś/aś? Co Ci najbardziej pomogło? Co przeszkadzało?
 5. Co by się stało, gdybyś osiągnął/osiągnęła wyższy poziom na skali? Jakie nastąpiłyby zmiany? Po czym poznasz, że taki poziom jest dla Ciebie korzystny? Czy coś chcesz robić inaczej, żeby tak się stało? Jak?
 6. Co by się stało, gdybyś osiągnął/osiągnęła kolejny poziom na skali? Jak ta zmiana o jeden mały kroczek wpływa na możliwość realizacji celu? Co chcesz zrobić z wiedzą, która właśnie się ujawniła?

Można skorzystać również z formularza przed sesją do pracy z Klientem.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Praca z metaforą /film/

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 03/03/2014 at 05:00

Metafora zarówno słowa, jak też w postaci obrazu sprzyja przedstawieniu sytuacji w innym świetle. Dzięki zastosowaniu metafory problemy mogą być przeanalizowane na nowo w nieco inny i zaskakujący sposób.

Przykładowy sposób wykonania ćwiczenia:

Opowiedz proszę o sytuacji, którą chcesz zmienić. /Niech Klient opisze ją z użyciem jedynie kilku słów./

Usiądź teraz wygodnie i wyobraź sobie, że siedzisz w kinie na premierze filmu, w którym grasz drugoplanową rolę. Jest to film czarno-biały, który opowiada sytuację, o której rozmawialiśmy wcześniej.

Przykładowe pytania, które mogą zostać użyte w trakcie rozmowy coachingowej lub w ramach autocoachingu:

Co dzieje się na ekranie?

Jak przebiega fabuła?

Jaka jest sceneria?

Jakie postaci tam występują?

Co więcej słychać, czuć, widać?

Co czujesz w trakcie oglądania tego filmu? Opisz swoje odczucia.

Czy dalej chcesz grać w tym filmie?

Co sprawia, że nie podoba Ci się ta rola?, itp.

A teraz wyobraź sobie, że masz szansę stworzyć zupełnie nowy i kolorowy film dotyczący tej sytuacji. 

Usiądź sobie wygodnie i zastanów się /Warto skorzystać w trakcie budowania postaci z poziomów neurologicznych Diltsa. /:

Jak chcesz, żeby wyglądała Twoja postać?

Po co? Dla kogo? Dla jakiej idei działa?

Jakie ma wartości?

O czym marzy?

Jakie ma przekonania na temat siebie, innych ludzi i świata?

Jakie ma umiejętności i zasoby?

Jak się zachowuje?

Jakie ma otoczenie?, itp.

Kiedy skończysz, znów usiądź i wyobraź sobie projekcję nowego filmu z nowym/nową Tobą w roli głównej. Obejrzyj go od początku do końca. Opowiedz mi o tym, co widzisz, słyszysz, czujesz.

Przykładowe pytania po „obejrzeniu” filmu:

Jak Ci się podoba nowa wersja filmu?

Jak się czujesz, oglądając nową wersję filmu? Co widzisz?

Jakie umiejętności i zasoby sprawiają, że jesteś tym, kim chcesz być?

Co jest w Tobie wyjątkowego, że problem znika, a osiągasz cel?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

GAS (ang. goal attainment scaling) w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 24/02/2014 at 05:00

GAS (z ang. od pierwszych liter: Goal Attainment Scaling) to technika polegająca na skalowaniu stopnia osiągnięcia celu/wyniku, pierwotnie odkryta przez Kiresuka i Shermana (1968), a potem wielokrotnie modyfikowana i dostosowywana do wielu innych dziedzin. Jest to metoda, która ma za zadanie tworzyć raport samoświadomości będący odpowiedzią na kilka prostych pytań.

W coachingu praca z użyciem tej metody rozpoczyna się od sformułowania celu. Zakłada się, że taki cel może być mało konkretny i określany przez Klienta na początku sesji dość ogólnie, np. chce mieć lepszy kontakt z otoczeniem. Może być pewnym marzeniem. Metoda GAS powinna pomóc w dookreśleniu celu/ów szczegółowego/szczegółowych, a następnie dookreślić cel na proces. Wszystkie cele powinny spełniać warunki: mają być specyficzne/określone, łatwo mierzalne, ważne dla Klienta, realistyczne, etc., czyli SMARTER*. Następnie konieczne jest zbudowanie skali pożądanego stopnia realizacji celu/ów. Chodzi o to, aby użyć skali do monitorowania i ocenić stopień jego realizacji. Należy ustalić i opisać punkt środkowy na skali (tzw. oczekiwany wynik) oraz cztery alternatywy dla niego (np. Najbardziej oczekiwany wynik np. o +120%, Bardziej niż oczekiwany wynik np. o +110%, Mniej niż oczekiwany wynik np. 90%, Najmniej oczekiwany wynik, np. 80%). Po umieszczeniu na schemacie wszystkich danych i uzgodnieniu dat, w których badane będą postępy – czas zacząć realizację celów.

Warto w trakcie pracy z celami szczegółowymi zastanowić się, czy cele nie zazębiają się, nie wykluczają, itp. Tego rodzaju zależności powinny być wyeliminowane, bądź nieco inaczej sformułowane.

Niektórzy proponują następujące kroki do wykorzystania w coachingu metody GAS (po określeniu ogólnego celu na proces, bądź ogólnego zakresu/obszaru zmian):

 1. Identify expected goals/outcomes  – Zidentyfikuj/podziel cel ogólny na cele szczegółowe,
 2. Weight the goals according to priority (more severe, more importance = higher weighting) – Nadal celom szczegółowym priorytety i ułóż je w hierarchię,
 3. Identify continuum of benchmarks – Wybierz wskaźniki oceny celów szczegółowych,
 4. Determine baseline performance – Określ realną skalę wyników/poziomy wykonania, podaj stan obecny i zastanów się, czy skala i poziomy wykonania celów szczegółowych są realne, w razie potrzeby zmodyfikuj,
 5. Implement intervention /monitor fidelity – Zakreśl realny dla Ciebie rodzaj działania/monitoruj czas i dokładność realizacji dla poszczególnych celów,
 6. Monitor progress – Monitoruj zmiany/postępy w realizacji celów szczegółowych,
 7. Evaluate final goal attainment – Oceń końcowy efekt/realizacja celów szczegółowych to osiągnięcie celu ogólnego na cały proces coachingowy.

Przykład formularza do ewentualnego wykorzystania w trakcie wykonywania ćwiczenia (celów szczegółowych może być więcej niż 2, ale nie więcej niż 3):

Method.GoalAttainmentScales

Źródło.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

* (z ang. od pierwszych liter: S — Specific and clear (specyficzny, konkretny, jasny), M — Measurable (mierzalny), A — Attainable (osiągalny), R — Relevant (istotny), T — Time-bound (osadzony w czasie, określony czas), E — Exciting (ekscytujący), R — Recorded (zapisany).

%d blogerów lubi to: