coaching4smart

Archive for Maj 2014|Monthly archive page

Bajka o śmiałku

In Anegdoty, Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 30/05/2014 at 05:00

Przeczytaj proszę opowieść, a następnie pisemnie odpowiedz na parę pytań (mogą to być odręczne notatki). Sądzę, że zajmie Ci to ok. 5 minut.
A zatem…

„Król francuskich żab miał wydać córkę za mąż. Ponieważ było to jego jedyne dziecko, więc za wszelką cenę chciał ją mieć przy sobie. Niestety tradycja, a także doradcy królewscy nakazywali podjąć jak najszybsze kroki celem znalezienia małżonka dla pięknej żabiej księżniczki.

Król wpadł na pomysł ogłoszenia turnieju, którego zwycięzca miałby poślubić księżniczkę. Przewrotność pomysłu polegała na niemożliwym do wykonania zadaniu turniejowym. W całym żabim królestwie pojawiły się więc afisze z informacją, że ten kto pierwszy wejdzie na … Wieżę Eiffla ten poślubi piękną księżniczkę. W żabim świecie zawrzało: przecież to zadanie jest niewykonalne dla części gatunku ludzkiego, który stworzył to monstrum, więc jakie szanse mają małe żabki?! … żadnych!!! Większość żabich amatorów zrezygnowała na starcie. Znalazło się jednak kilku śmiałków, którzy stwierdzili, że muszą spróbować.

Pod wieżą zebrało się mnóstwo kumkających gapiów. Turniej rozpoczęto. Kilkunastu śmiałków sam widok olbrzyma tak przeraził, że wycofali się nie pokonując nawet pierwszego stopnia. Kilku innych po pokonaniu paru stopni spojrzało w górę i po jednomyślnym – „Niemożliwe!” – wrócili do tłumu. Dwóch doszło już na trzecie piętro, ale zarówno widok w górę jak i w dół był przytłaczający, a i zgromadzeni „kibice” coraz głośniej krzyczeli, że jest to niemożliwe … poddali się. Jednemu udało się pokonać ok. 0,1 dystansu. Spojrzał na twarze tłumu zgromadzonego pod wieżą – wszystkie krzyczały: „to niewykonalne”. Spojrzał w górę – w tym pochmurnym dniu szczyt Wieży Eiffla był ledwie dostrzegalny. Głos wewnętrzny dopełnił reszty – zszedł przegrany.

Król już zacierał ręce gdy nagle z tłumu pod wieżą wyłonił się kolejny śmiałek. Nieśmiało podszedł do pierwszego stopnia prowadzony zrezygnowanymi okrzykami gapiów: „odpuść sobie!”, „to niewykonalne!”. Pierwszy stopień … pierwsze piętro … już pokonał pierwszą połowę dystansu. Wolno, w swoim własnym tempie, konsekwentnie podążał do góry.

Tłum wciąż krzyczał: „zejdź, szkoda twojego czasu!”, „nikt nie jest w stanie wejść na szczyt”. Ostatnie piętro … ostatni schodek – jest!, udało się! Pozostała już tylko droga z powrotem po odbiór nagrody – ślicznej królewny.

Na dole okrzyki, zbiegło się pełno żabich dziennikarzy: „jak ci się to udało?”, „zrobiłeś coś co było niewykonalne – jak?”, „przecież widziałeś poprzedników, którzy schodzili zrezygnowani, słyszałeś co mówili, widziałeś jak wielka jest wieża i jak wiele trudu cię czeka, słyszałeś zrezygnowane komentarze zgromadzonych – jak, słyszysz, jak ci się to udało!?”

Bohater uśmiechał się tylko milcząco. Nagle ktoś z tłumu krzyknął: „On nic nie słyszał – od urodzenia nie słyszy!” …”

Źródło: „Podążaj za marzeniami”, autor: Arkadiusz Śmigielski

I teraz pytania:

Co czujesz po przeczytaniu?

Jaka jeszcze mądrość płynie dla Ciebie z tej opowieści?

Jak planujesz, a potem realizujesz swoje cele?

Jak planujesz też to, co będzie się działo po ich osiągnięciu?

Co chcesz z tej opowieści wziąć dla siebie?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas. Prosimy o kontakt mailowy także w sprawie indywidualnych sesji coachingowych.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Przepływ w coachingu

In Informacje z netu on 29/05/2014 at 10:20

Treść:

„Pozycja coacha to jednocześnie jego postawa. Charakteryzuje ją neutralność, zdystansowanie i całkowity brak jakiejkolwiek oceny zarówno na poziomie własnego życia jak i życia jego klienta.

Taką postawę można też nazwać pozycją niezaangażowanego obserwatora. Jakie korzyści daje nam taka pozycja? Otóż w głębszej perspektywie mamy możliwość zobaczenia, doświadczenia, a co za tym idzie zrozumienia całego systemu, w którym akurat znajdujemy się my sami bądź nasz klient.

Ma to duże odniesienie w rozmowie coachingowej. Coach bowiem rozpoczyna ją od wewnętrznego postanowienia, że w werbalnym kontakcie z klientem zdecydowanie utrzyma swój otwarty, nieoceniający i neutralny ogląd całej sytuacji, w jakiej znajduje się jego klient. Ten ogląd dotyczy w szczególności celów i zamierzeń klienta.

Podobnie rzecz się ma w przypadku wewnętrznych rozmów samego coacha. Dzięki temu ma on możliwość uzyskania jak najszerszej perspektywy oraz dojścia do centrum swojej wewnętrznej prawdy. Stamtąd można już dokładnie badać, co się dzieje w jego własnym życiu.

Zatem, pozycja coacha jest zawsze większa, szersza, pozostaje stale w ruchu, a jednocześnie zajmuje centralny punkt w stosunku do całości życia. Oglądanie tego życia z tak szerokiej perspektywy, automatycznie poszerza skalę rozwiązań i daje dostęp do naturalnego wewnętrznego JA, będącego źródłem wszelkich potrzebnych zasobów.

Inny punkt widzenia

Skuteczny coach potrzebuje więc zdolności do wchodzenia w pozycję coacha i umiejętności efektywnego jej utrzymywania. Wejście w tę magiczną pozycję wyzwala transformacyjną siłę w procesie dowolnej rozmowy coachingowej. Stąd płynie wniosek ogromnej przydatności tej właśnie pozycji coacha, pod warunkiem, że coach sam najpierw uwierzy, że zamierzona i celowa postawa niesie z sobą niezwykle silną wartość.

Co zatem konkretnie robić, aby uzyskać do niej stały dostęp? Istnieją kolejne kroki, aby móc to realizować:

 1. Sformułowanie wewnętrznej prośby o świadomym odsunięciu od siebie wszystkich opinii oceniających, rad, sugestii, podsuwania klientowi gotowych informacji, wyjście poza osobiste pomysły czy idee.
 2. Podjęcie decyzji o potrzebie zapewnienia klientowi całkowicie wolnej przestrzeni do rozmowy i doświadczania celów i zamierzeń.
 3. Uznanie faktu, że klient posiada już wszystkie wewnętrzne zasoby do pożądanej zmiany.
 4. Poszerzenie pola własnego widzenia. To oznacza, że coach schodzi z obrazu swojego życia i wchodzi w obszar świadomości przestrzennej swojego klienta, czyli w bardzo szeroki system. Zachowując perspektywę obserwatora stojącego w centrum tego systemu, coach wchodzi w stan przepływu świadomości tego obserwatora. Jest wówczas w stanie zobaczyć i zrozumieć całe życie klienta. Odchodząc od osobistego punktu widzenia, coach automatycznie rozszerza indywidualną kreatywność i rozwój osób, z którymi się komunikuje, gdyż wierzy w ich intencje, siłę, słuszne decyzje i sukces. Ten krok jest dowodem na troskę wyrażaną przez coacha. Ważną rolę spełniają tu również pytania otwarte, ponieważ dają klientowi wolność podejmowania jak najlepszych, ich zdaniem, decyzji. Reasumując, coach działa tu jak głęboko zainteresowany, troskliwy, a jednocześnie neutralny obserwator wspierający drugą osobę poprzez swoją obecność, działanie i przyjmowanie absolutnie wszystkiego, co druga osoba uzna za stosowne.
 5. Zastosowanie 5 zasad coachingu Ericksona: pierwsza zasada – zauważenie, że klient jest osobą naprawdę w porządku; druga zasada – posiada on wszystkie zasoby wewnętrzne, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu; trzecia zasada – zauważenie, że za każdym zachowaniem klienta stoi pozytywna intencja; zasada czwarta – zauważenie, że klient robi na ten moment wszystko najlepiej, jak tylko może zrobić; zasada piąta – zauważenie, że osoby, z którymi współpracujemy, stale są w procesie, że nieustannie zachodzą w nich jakieś zmiany.

Zastosowanie tych zasad oraz umiejętność słuchania w rozszerzonym stanie uwagi na głębokim poziomie tworzy wysokiej jakości rozmowę coachingową. Zatem pozostawanie  w pozycji coacha prowadzi do nowatorskich obszarów transformacji.

Artykuł inspirowany książką M. Atkinson i R. T. Cois „Flow. Przepływ – sedno coachingu”,
wyd. NEW DAWN, Warszawa 2012

Wiesława Krysa –  Coach trener
Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj”

Oto źródłowy link.

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 28/05/2014 at 08:44

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.

Vivian Greene

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 27/05/2014 at 08:32

Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie. 

H. Jackson Brown, Jr.

Model CIGAR w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 26/05/2014 at 05:00

Oprócz szeroko znanego modelu GROW, stosowany w coachingu jest również bardzo prosty model CIGAR (ang. Current Reality, Ideal, Gaps, Action, Review).

Opis kroków niezbędnych do przeprowadzenia efektywnej sesji coachingowej:

 • Current Reality (tłum. obecna sytuacja)

To etap oceny realiów Klienta, którego wynikiem ma być odpowiedź na pytanie: Jaka jest Twoja aktualna sytuacja?

 • Ideal situation (tłum. idealna sytuacja)

To etap uzyskania odpowiedzi na pytania: Jaka sytuacja byłaby idealna, odpowiednia dla Ciebie? Czego chcesz w zamian?

 • Gaps (tłum. dziura, luka, konflikt)

Wynikiem tego etapu powinna być odpowiedź na pytanie: Co Ci w tym przeszkadza? Jakie czynniki stoją na przeszkodzenie, aby osiągnąć cel?

 • Action (tłum. działanie)

Teraz czas na odpowiedź na pytania: Jakie działania chcesz podjąć, żeby osiągnąć cel?, Kiedy?, Jak?, Z kim?, itp.

 • Review (tłum. przegląd, rewizja)

Na koniec, po podjęciu działań, czas na podsumowanie i ewentualną rewizję działań: Co robisz? Jakie są efekty?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

 

Bajka o strachu

In Anegdoty, Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 23/05/2014 at 05:00

Przeczytaj proszę opowieść, a następnie pisemnie odpowiedz na parę pytań (mogą to być odręczne notatki). Sądzę, że zajmie Ci to ok. 5 minut.
A zatem…

Pewien ubogi drwal ledwie wiązał koniec z końcem, sprzedając tę garść chrustu, jaką zbierał co dnia w pobliżu swojej chatki. Pewnego razu jeden taki powiedział mu:   

– Czemu nie wejdziesz głębiej w las? Czyżbyś się bał?

I choć drwal rzeczywiście się bał, słowa nieznajomego pobudziły go do działania. Wszedł dalej w las. Zbierał więcej chrustu, większą też dostawał zapłatę. Minęło kilka dni i drwal pomyślał sobie: „Jeśli wejdę jeszcze głębiej, znajdę większą obfitość drewna”.

Tak też uczynił, z podobnym skutkiem. Całkowicie zapanował też nad strachem. I stało się tak, że kiedy zapuszczał się wciąż dalej i dalej, trafił na kopalnię złota i uporał się z biedą.

Siła przyzwyczajenia i strach przed nowością są pułapkami dla naszego wzrastania. Tylko przez podążanie coraz dalej i dalej życie się odnawia, przynosząc uśmiech fortuny…

Ale – uwaga! Inny drwal, zazdroszcząc powodzenia tamtemu, chciał pójść za jego przykładem. Tyle, że nie zagłębiał się w las stopniowo, ale raz a dobrze. No i zgubił się, omal nie wpadł do głębokiego jaru, a ponadto niczego nie znalazł.

Przyzwyczajenia i strachu nie pokonamy gorączkowym, gwałtownym działaniem. Do tego potrzeba cierpliwości…

S. Ramakriszna

 

I teraz pytania:

Co czujesz po przeczytaniu?

Jaka mądrość płynie dla Ciebie z tej bajki?

Co chcesz z tej bajki wziąć dla siebie?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 22/05/2014 at 06:00

Jeśli nie jesteś w stanie docenić tego, co masz, jaki jest sens, aby w twoim życiu pojawiło się coś nowego? I tak tego nie docenisz.

Wayne Dyer

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 20/05/2014 at 13:30

Jest tyl­ko je­den prob­lem, je­dyny: od­kryć na no­wo is­tnienie życia ducho­wego, które jest czymś wyższym jeszcze od in­te­ligen­cji i tyl­ko ono byłoby w sta­nie za­dowo­lić człowieka. 

Antoine de Saint-Exupéry

Kim jest coach?

In Informacje z netu on 19/05/2014 at 05:32

Link do artykułu.

Kontrakt w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 19/05/2014 at 05:00

Wynikiem jednego z pierwszych etapów budowania relacji coach-osoba coachowana jest tzw. kontrakt. Zanim on zostanie zawarty, ważne jest aby został nawiązany przez obie strony dialog i nastąpiło zrozumiane potrzeb osoby coachowanej.  Istotne też, żeby Klient podjął decyzję o chęci podjęcia procesu coachingowego i dokonania zmiany, a coach zdecydował, że chce pracować z tym konkretnym Klientem i jego celem.

Na czym polega kontrakt? Tak, jak w przypadku każdej innej umowy, obie strony wspólnie i w porozumieniu ustalają w nim cel jaki zamierzają osiągnąć w wyniku procesu coachingowego oraz zasady, których będą przestrzegać obie strony. Ważne, by kontrakt powstał w ramach wspólnych ustaleń. Najczęściej cel na proces jest ustalany w formie pisemnej, a cel/e na sesję oraz zdania ustnie. Warto, żeby cel długoterminowy (główny) został podzielony na cele na sesje i została ustalona „droga”(„mapa drogowa”) dochodzenia do niego. Chodzi o to, aby potem była możliwość śledzenia, ewentualnego modyfikowania i sprawdzania efektów osiąganych „w drodze” (weryfikowania przyjętych punktów milowych).

Zwykle kontrakt jest ustalany na pierwszym lub drugim spotkaniu. Kontrakt może mieć formę pisemną lub ustną. Zalecane jest, aby kontrakt zapisywać i podpisać. Taka forma będzie wpływać na zaangażowanie obu stron w przestrzeganie określonych zasad i realizację założonego celu/celów, ale też na bezpieczeństwo relacji.  Jest to ważny etap, od którego w dużym stopniu zależy dalszy przebieg procesu coachingowego.

Ustalając kontrakt należy pamiętać o zachowaniu równowagi i komfortu pracy obu stron. Podstawowym błędem, jaki popełniają „młodzi” coachowie, jest zapominanie o własnych potrzebach i zatracanie się w pomaganiu, bądź „uleganie” Klientowi, aby go pozyskać. Jest to równie niebezpieczne, jak lekceważenie drugiej osoby czy wywyższanie się.

Co warto zawrzeć w kontrakcie? Powinny się w nim znaleźć informacje praktyczne, do których będzie się można odwołać w każdym momencie, a zatem podanie np.

 • czym jest coaching i jak wygląda proces coachingowy,
 • częstotliwości, miejsc i okoliczności spotkań,
 • odpłatności za sesje i terminów płatności wynagrodzenia,
 • zasad organizacyjnych związanych z przebiegiem spotkań, a obejmujących ustalenie możliwości używania telefonów komórkowych, rozmów z innymi osobami, uczestnictwa innych osób,  dostępności coacha pod telefonem i/lub pod mailem, itp.,
 • reguł dotyczących nieplanowanych wydarzeń, np. konieczności odwołania spotkania, spóźnień,
 • zasad, którymi będą kierować się obie strony podczas relacji coachingowej, m.in. otwartość, uczciwość, poufność, itp.,
 • zakresu praw i obowiązków obydwu stron, np. kto jest odpowiedzialny za ustalanie celów coachingu, jak on brzmi, itp.

W dowolnym momencie trwania relacji coachingowej można zainicjować rozmowę na temat ustalonego kontraktu i w razie potrzeby wprowadzać zmiany.

I jeszcze link do dodatkowych informacji na temat kontraktu.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

%d blogerów lubi to: