coaching4smart

Archive for Kwiecień 2013|Monthly archive page

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 30/04/2013 at 09:00

„Fascynujący jest dla mnie fakt, że większość ludzi planuje swoje wakacje z większą starannością niż swoje życie. Być może jest tak dlatego, że ucieczka jest łatwiejsza od zmiany…”

Jim Rohn

Cykl Kolba w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 29/04/2013 at 05:00

Dzisiaj zaproponuję wykorzystanie cyklu Kolba w coachingu. Zwykle jest to metoda używana do uczenia ludzi dorosłych, ale skoro coaching dotyczy ludzi dorosłych wykorzystanie go wydaje się dość naturalne.

Wyniki badań (prowadzone m.in. Edwarda Lee Thorndike) potwierdzają, że najwyższa sprawność uczenia się występuje w 25 roku życia, a później powoli spada (ok. 1% rocznie). Ale co ciekawe, pomiędzy 25 a 40 rokiem życia człowiek ma większą sprawność uczenia się niż w okresie dzieciństwa, gdyż osoby dorosłe zwykle się uczą świadomie i dobrowolnie, co związane jest z posiadają silniejszą motywacją wewnętrzną.

Oto link do opisu metody oraz kolejny.

Sądzę, że można wykorzystać tę metodę w coachingu oraz autocoachingu np. do zmiany nawyku lub zachowania.

Przykładowy sposób wykonania ćwiczenia:

1. Przypomnij sobie sytuację, która Ci nie wyszła i określ cel, których chcesz osiągnąć. Może to być np. nawyk lub zachowanie, które chcesz zmienić.

2. Na chłodno wyciągnij wnioski. Określ wady i zalety swojego postępowania. Zastanów się, jak to się stało? Jakie były przyczyny?

3. Opracuj wyjście z sytuacji (plan działania) na podstawie odpowiedzi wskazanych przez Ciebie w punkcie nr 2 i zastanów się:

– jakie będzie miało dla Ciebie znaczenie osiągnięcie tego celu, czyli zmiana nawyku lub zachowania?

– jak wykorzystasz pozyskaną wiedzę w praktyce?

4. Wprowadź w życie plan opracowywany w punkcie 3 lub przetestuj np. nowe zachowanie. W razie potrzeby wróć do punktu 2 i zmodyfikuj plan działania.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.
 
Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

O relacjach oraz kobietach i mężczyznach

In Informacje z netu on 26/04/2013 at 14:06

Oto link.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Trochę o wartościach

In Informacje z netu on 26/04/2013 at 13:51

Oto link.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

 

Mała encyklopedia psychologii głębi

In Informacje z netu on 26/04/2013 at 13:42

Oto link.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Bajka – Ryby, żaby i raki

In Anegdoty on 26/04/2013 at 05:00

Na początek bajka:

„Ryby, żaby i raki
Raz wpadły na pomysł taki,
Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem
I zacząć zarabiać śpiewem.
No, ale cóż, kiedy ryby
Śpiewały tylko na niby,
Żaby
Na aby-aby,
A rak
Byle jak.

Karp wydął żałośnie skrzele:
„Słuchajcie mnie przyjaciele,
Mam sposób zupełnie prosty –
Zacznijmy budować mosty!”
No, ale cóż, kiedy ryby
Budowały tylko na niby,
Żaby
Na aby-aby,
A rak
Byle jak.

Rak tedy rzecze: „Rodacy,
Musimy się wziąć do pracy,
Mam pomysł zupełnie nowy –
Zacznijmy kuć podkowy!”
No, ale cóż, kiedy ryby
Kuły tylko na niby,
Żaby
Na aby-aby,
A rak
Byle jak.

Odezwie się więc ropucha:
„Straszna u nas posucha,
Coś zróbmy, coś zaróbmy,
Trochę żywności kupmy!
Jest sposób, ja wam mówię,
Zacznijmy szyć obuwie!”
No, ale cóż, kiedy ryby
Szyły tylko na niby,
Żaby
Na aby-aby,
A rak
Byle jak.

Lin wreszcie tak powiada:
„Czeka nas tu zagłada,
Opuściliśmy staw przeciw prawu –
Musimy wrócić do stawu.”
I poszły. Lecz na ich szkodę
Ludzie spuścili wodę.
Ryby w płacz, reszta też, lecz czy łzami
Zapełni się staw? Zważcie sami,
Zwłaszcza że przecież ryby
Płakały tylko na niby,
Żaby
Na aby-aby,
A rak
Byle jak.”

Źródło: Ryby, żaby i raki. Jan Brzechwa.

zaba

Źródło: http://zszabiele.strefa.pl/Wiersze%20Jana%20Brzechwy.html

A teraz pytania:

 • Co czujesz po przeczytaniu?
 • Jaka mądrość płynie dla Ciebie z tej opowieści?
 • Co chcesz z tej bajki wziąć dla siebie?
 
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.
 

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 25/04/2013 at 09:00

Każdy człowiek umiera. Ale nie każdy żyje. Jedynymi ograniczeniami możliwości Twojego jutra są „ale”, których używasz dzisiaj.

Les Brown

Chiński teatr cieni – ćwiczenie coachingowe

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 24/04/2013 at 05:00

shanxipiying2

Foto źródło: http://polish.cri.cn/chinaabc/chapter21/chapter210103.htm

Celem ćwiczenia jest nauka komunikacji z drugim człowiekiem (wykorzystanie kilku kanałów komunikacji), ale też możliwość poznania siebie. Zwykle wykorzystuję to ćwiczenie w trakcie sesji coachingowej, kiedy Klient ma problemy z określeniem swoich mocnych stron, ale także w coachingu grupowym.

Ćwiczenie można także wykonać jako grę towarzyską lub w gronie rodzinnym.

Przykładowy sposób wykonania ćwiczenia w grupie:

 1. Podziel uczestników na trzy grupy: A, B i C.
 2. Niech osoba z grupy A wymyśli i wymieni osobie z grupy B różne kategorie: auta, rośliny, dzieła sztuki, etc.
 3. Następnie osoba A prosi B, aby wybrała jedną z wymienionych kategorii i podała element należący do tej kategorii, np. B wybiera kategorię auta i wskazuje na samochód Mercedes.
 4. Teraz osoba A pyta B: Jakim jesteś autem jako Mercedes?. B opisuje siebie jako np. samochód marki Mercedes, podczas gdy C zapisuje cechy, które osoba B przypisuje przedmiotowi.
 5. Następnie osoba C odczytuje opis (można dokonać drobnych modyfikacji, ale tylko po to, aby komunikat był spójny), np. Mercedes ma celownik – z przodu gwiazdę, jest znaną firmą, jest duży, solidny, elegancki, wygodny.
 6. C odczytuje elementy podane przez osobę B i odnosi do jego osoby (można dokonać drobnych modyfikacji, aby uspójnić komunikat), np. Jesteś duży, solidny, elegancki i starasz się, żeby innym ludziom było z Tobą wygodnie. Jesteś nie tylko człowiekiem, ale także znaną marką, która odznacza się solidnością i jakością, jak u Mercedesa gwiazda z przodu.
 7. Teraz jest czas, żeby osoba B wyraziła swoją opinię na przypisane cechy. A zatem osoba A pyta B: Jak się czujesz, gdy usłyszałeś/aś opis? Co widzisz? Co stało się jasne? (Uwaga: na kanały komunikacji, którymi odbiera A oraz B). 
 8. Ćwiczenie może być dalej kontynuowane poprzez zamianę ról.
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.
 
Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 23/04/2013 at 09:00

„Nawyk jest jak koszula zrobiona z żelaza.”

Przysłowie czeskie

Cykl EDAC (ang. explanation, demonstration, application, critique/consolidation) w sprzedaży i coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 22/04/2013 at 05:00

Większość trenerów, coachów oraz menadżerów powiązanych ze sprzedażą znakomicie stosuje cykl EDAC (od ang. słów: explanation, demonstration, application, critique/consolidation) do nauki nowych nawyków, bądź zmiany zachowań.

Sekwencje działań zgodne z cyklem EDAC stosowane w sprzedaży:

 • Wyjaśnienie (teorii, oczekiwanego standardu zachowania, etc.) – ang. explanation,
 • Demonstracja lub przypomnienie szczegółów oczekiwanego zachowania – ang. demonstration,
 • Obserwacja w działaniu zachowania – ang. application,
 • Ocena/ podsumowanie (analiza, pochwała elementów zachowania wykonywana w sposób oczekiwany i wskazanie elementów do poprawy) -ang. critique/consolidation.

Wydaje się, że powyższa idea może zostać użyta także w coachingu w następujący sposób (zwłaszcza w obszarze pracy z zachowaniami (por. Poziomy neurologiczne Diltsa)).

Przykładowy sposób wykonania ćwiczenia:

1. Ustalenie z Klientem tematu/obszaru/zachowania, który chciałby rozwijać lub zmienić.

2. Określenie, opisanie i podanie przez Klienta oczekiwanego zachowania, który ten uznaje za „sukces” lub cel zmiany SMARTER* (można dodatkowo wykorzystać wizualizację).

3. Analiza sytuacji określanej jako „sukces” po wykonaniu polecenia podanego w punkcie 2 poprzez zadanie pytań:

 • Co poszło dobrze?
 • Co mogło być lepiej?
 • Czego się nauczyłeś/aś?
 • Co zatem zrobisz następnym razem i jak się zachowasz?

* Cel SMARTER ( z ang. od pierwszych liter:  S – Specific and clear (specyficzny, konkretny, jasny), M – Measurable (mierzalny), A -Attainable (osiągalny), R- Relevant (istotny), T – Time-bound (osadzony w czasie, określony czas), E – Exciting (ekscytujący), R – Recorded ( zapisany)).

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.
 
Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska
%d blogerów lubi to: