coaching4smart

Posts Tagged ‘planowanie strategiczne’

„Model wzajemny” jako narzędzie w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 04/10/2012 at 05:00

Twórcą tego modelu jest Bob Lieberman. „Model wzajemny” opisuje pracę jako cykliczny proces czterech kroków. Narzędzia to jest pomocne, jeżeli chcemy przejść przez proces zmiany. Każdy kolejny etap jest ciągłością poprzedniego. Jest to prosta metoda, jednak często nieprzepracowanie któregoś z etapu może przekreślić realizację ustalonego celu. Dlatego kompleksowe zajęcie się każdym z etapów ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego procesu.

Proces składa się z czterech etapów:
I. Docenienia tego „co jest”.
II. Zobaczenia/określenie tego „co może być”.
III. Postawienia sobie wyzwania „jak powinno być”.
IV. Działanie w tym kierunku „jak to zrobię”.

Każdy z etapów kończy się:
Docenienie kończy się Akceptacją.
Zobaczenie kończy się Koncentracją na priorytetach.
Wyzwanie kończy się Zobowiązaniem.
Działanie kończy się Realizacją.

Użycie modelu:

I. Docenienie tego co jest.
Aby nastąpiła zmiana potrzebne jest zaakceptowanie swojej sytuacji w celu jej realniej oceny. Można to zrobić poprzez przeanalizowanie tego co się dzieje w życiu, pomocne może być użycie np. analizy SWOT.
Aby uniknąć rozproszeń i zminimalizować zakłócenia należy zmienić otoczenie, w którym znajdujemy się na co dzień bądź znaleźć czas tylko dla siebie. Należy zrozumieć na co mamy wpływ i w jakim stopniu. Spojrzeć na nasze emocje. A następnie to zaakceptować, dzięki temu zmiana będzie bardziej realna.

II. Zobaczenie/określenie co może być.
W tym etapie wszystko jest możliwe. Każda wizja realna. Możesz użyć technik kreatywnego myślenia np. różnych odmian „burzy mózgów”, mapy marzeń i planów bądź komfortowy fotel.

Po odnalezieniu idealnej sytuacji, zacznij dążyć do niej poprzez skupieniu się na najważniejszych czynnościach, które są potrzebne, aby osiągnąć stan idealny.

III. Postawienie sobie wyzwania, jak powinno być.
Po określeniu tego co jest naprawdę ważne należy określić strategię dążenia do celu. Jest wiele technik, których można użyć, ale najważniejsze to wypisać poszczególne kroki/etapy jakie trzeba pokonać.

IV. Działania w tym kierunku.
Podjęcie kroków, które doprowadzą do realizacji celu i konsekwencja w ich realizacji.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

Reklamy

Storyboarding jako metoda planowania

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 06/09/2012 at 05:00

Narzędzie to zostało pierwszy raz użyte oraz spopularyzowane przez Walta Disneya (1928r.) jako narzędzie do planowania filmów animowanych. Disney chcąc zrealizować film animowany potrzebował ogromnej ilość rysunków. Zarządzanie ilością oraz kolejnością rysunków było prawie niemożliwe dlatego zaczęto przypinane je do ścian w studio. W ten sposób z łatwością można było określić postęp prac oraz dodawać bądź odrzucać poszczególne ujęcia.

Metoda ta służy w coachingu zespołowym do planowania strategicznego lub w coachingu indywidualnym do planowania np. kariery.

Narzędzie to zapewnia strukturę i porządek myśli/pomysłów, ale również pozwala na zmiany poprzez przegrupowanie, dodanie i usuwanie pomysłów. Każdy uczestnik ma poczucie tworzenia planu co  później jest kluczem przy jego wdrażaniu.

Etapy stosowanie metody:

1. Ustalenie celu/problemu.

2. Tworzenie (można użyć metody zwanej „burzą mózgów”) i wypisanie wszystkich pomysłów, każdy na osobnej kartce.

3. Umieszczenie pomysłów na tablicy bądź ścianie i dopisanie jeśli pojawiły się jakieś nowe.

4. Przejrzenie wszystkich pomysłów w celu ich doprecyzowania oraz sortowanie według zawartości.

5. Dodanie głównych kategorii, zawierających ogólne informację a poniżej podtytułów, które będą zawierały pomysły.

6. Grupowanie i przegrupowywanie pomysłów aż do momentu kiedy będą wszystkie kroki do celu ustalone.

7. Gotowa strategia.

Storyboarding może mieć inną wersję i być podzielone na dwa etapy: myślenie twórcze oraz myślenie krytyczne. W pierwszym etapie chodzi o wygenerowanie jak najwięcej pomysłów. Natomiast w drugim etapie pomysły poddawane są krytyce i ułożeniu ich według hierarchii. W tej fazie eliminuje się część pomysłów (np. te które się powtarzają) oraz szuka się kierunku/”trendu”, w którym zmierza projekt.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka