coaching4smart

Posts Tagged ‘planowanie kariery zawodowej’

Storyboarding jako metoda planowania

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 06/09/2012 at 05:00

Narzędzie to zostało pierwszy raz użyte oraz spopularyzowane przez Walta Disneya (1928r.) jako narzędzie do planowania filmów animowanych. Disney chcąc zrealizować film animowany potrzebował ogromnej ilość rysunków. Zarządzanie ilością oraz kolejnością rysunków było prawie niemożliwe dlatego zaczęto przypinane je do ścian w studio. W ten sposób z łatwością można było określić postęp prac oraz dodawać bądź odrzucać poszczególne ujęcia.

Metoda ta służy w coachingu zespołowym do planowania strategicznego lub w coachingu indywidualnym do planowania np. kariery.

Narzędzie to zapewnia strukturę i porządek myśli/pomysłów, ale również pozwala na zmiany poprzez przegrupowanie, dodanie i usuwanie pomysłów. Każdy uczestnik ma poczucie tworzenia planu co  później jest kluczem przy jego wdrażaniu.

Etapy stosowanie metody:

1. Ustalenie celu/problemu.

2. Tworzenie (można użyć metody zwanej „burzą mózgów”) i wypisanie wszystkich pomysłów, każdy na osobnej kartce.

3. Umieszczenie pomysłów na tablicy bądź ścianie i dopisanie jeśli pojawiły się jakieś nowe.

4. Przejrzenie wszystkich pomysłów w celu ich doprecyzowania oraz sortowanie według zawartości.

5. Dodanie głównych kategorii, zawierających ogólne informację a poniżej podtytułów, które będą zawierały pomysły.

6. Grupowanie i przegrupowywanie pomysłów aż do momentu kiedy będą wszystkie kroki do celu ustalone.

7. Gotowa strategia.

Storyboarding może mieć inną wersję i być podzielone na dwa etapy: myślenie twórcze oraz myślenie krytyczne. W pierwszym etapie chodzi o wygenerowanie jak najwięcej pomysłów. Natomiast w drugim etapie pomysły poddawane są krytyce i ułożeniu ich według hierarchii. W tej fazie eliminuje się część pomysłów (np. te które się powtarzają) oraz szuka się kierunku/”trendu”, w którym zmierza projekt.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

Reklamy

Indywidualny plan strategiczny

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 02/05/2012 at 05:00

Plan strategiczny jest wykorzystywany dość często w biznesie. Okazuje się jednak, że może to być także znakomite narzędzie w coachingu. Tego rodzaju plan pozwala na utrzymanie głównego kierunku w życiu i wybieranie tych elementów i szans, które są istotne dla danej osoby z punktu widzenia celu długoterminowego.

Zakładam, że udało się już wykonać ćwiczenia, o których pisałam w poprzednich wpisach. Informacje, które są wynikiem wykonania tych ćwiczeń będą bardzo pomocne do przygotowania planu strategicznego dotyczącego przydziału zasobów i priorytetów.

Każdy strategiczny plan musi być powiązany z realnym i systematycznym działaniem. Przykro mi, że to napiszę, gdyż może kogoś rozczaruję, ale mówiąc wprost: Bez pracy nie ma kołaczy, albo też po angielsku No pain, no gain. Nie  wystarczy przeczytanie naszych wpisów, nie wystarczy pójść na warsztat lub spotkać się z coachem – po prostu trzeba się wziąć za siebie, wyznaczyć sobie cel i podjąć codzienną pracę nad sobą.

Wracając do planu strategicznego, zwykle jest tak, że ludzie wybierają sobie jakiś zawód lub zajęcie, a potem próbują dopasować pozostałe elementy życia do zawodowych obowiązków. Pół biedy, kiedy zawód jest pasją. Gorzej, kiedy wybierana jest jedynie szkoła, a potem ktoś liczy, że jakoś to będzie. I zwykle jakoś jest, tyle że po pewnym czasie to już nie wystarcza. Okazuje się bowiem, że pomimo, że wszyscy mamy 34 talenty (zgodnie z definicją Gallupa) człowiek potrzebuje podejmować działania zgodnie także ze swoimi m.in. wartościami, misją oraz wizją.

W celu przygotowania planu konieczne jest:

1. sformułowanie celu długoterminowego oraz określenie krótkoterminowych celów strategicznych i taktycznych. W tym zakresie może zostać użyte np. koło samoświadomościwartości oraz indywidualna analiza SWOT.

2. analiza sytuacji, w tym określenie ograniczeń, działań potrzebnych do realizacji założonych celów, określenie metod oceny uzyskanych rezultatów, „kamieni milowych”/punktów kontrolnych, harmonogramu działań, taktyki. Tu także ważnym elementem mogą być informację, które będą wynikiem wykonania indywidualnej analizy SWOT.

3. opracowanie sposobu wyboru optymalnej strategii realizacji założonego celu. W tym przypadku świetnym narzędziem będzie np. „burza mózgów„.

4. weryfikacja planu pod kątem prawdopodobieństwa jego realizacji, ograniczeń i zasadności realizacji założonego planu działania. W tym przypadku możesz wykorzystać np. metodę zwaną strategią Walta Disney’a.

5. realizacja: harmonogram, punkty kontrolne, itp.

Tego rodzaju plan jest bardzo korzystny zarówno dla osoby coachowanej, jak też może być wykorzystany w superwizji. Wydaje się, że szczególnie użyteczny może być w mentoringu.

Zakładając, że zostanie przez osobę coachowaną wyznaczony cel, który będzie spełniał zasady SMARTER (wyjaśnienie pojęcia na końcu wpisu)  do realizacji tego celu niezbędne są zasoby, ale także konkretny plan. W wielu przypadkach plan strategiczny może być uzupełniony także o taktykę.

Wyobraźmy sobie, że osoba coachowana chce zdać trudny egzamin, który zapewni jej osiągnięcie np. jakiegoś międzynarodowego certyfikatu. Tego rodzaju cel wymaga nie tylko wysiłku, taktyki np. określenia metody zdawania egzaminów w określonej kolejności, czy na określoną ocenę, czy liczbę punktów, zaplanowania poszczególnych etapów na kolejne 3 do 5 lat, wyznaczenia „kamieni milowych”, zgromadzenia podręczników, testów, zapewniania finansowania, grupy wsparcia i opracowania harmonogramu.Tego rodzaju egzaminy wymagają sumienności, ale i dobrego planowania, zwłaszcza kiedy trzeba je pogodzić z aktualnie wykonywaną pracą oraz pozostałymi obowiązkami.

Plan strategiczny można przygotować także w kontekście kariery zawodowej lub w ramach superwizji. Pozwoli to realizować cele krótkoterminowe, ale nie tracić z oczu celu długoterminowego.

Przygotuj plan strategiczny i zacznij działania. W razie potrzeby stwórz także coś, co będzie Ci przypominało o wyznaczonym celu. Może to być obraz, przedmiot lub np. plakat.

Cel SMATER ( z ang. od pierwszych liter:  S – Specific and clear (specyficzny, konkretny, jasny), M – Measurable (mierzalny), A –Attainable (osiągalny), R– Relevant (istotny), T – Time-bound (osadzony w czasie, określony czas), E – Exciting (ekscytujący), R – Recorded ( zapisany)).

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

%d blogerów lubi to: