coaching4smart

Posts Tagged ‘model wzajemny’

„Model wzajemny” jako narzędzie w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 04/10/2012 at 05:00

Twórcą tego modelu jest Bob Lieberman. „Model wzajemny” opisuje pracę jako cykliczny proces czterech kroków. Narzędzia to jest pomocne, jeżeli chcemy przejść przez proces zmiany. Każdy kolejny etap jest ciągłością poprzedniego. Jest to prosta metoda, jednak często nieprzepracowanie któregoś z etapu może przekreślić realizację ustalonego celu. Dlatego kompleksowe zajęcie się każdym z etapów ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego procesu.

Proces składa się z czterech etapów:
I. Docenienia tego „co jest”.
II. Zobaczenia/określenie tego „co może być”.
III. Postawienia sobie wyzwania „jak powinno być”.
IV. Działanie w tym kierunku „jak to zrobię”.

Każdy z etapów kończy się:
Docenienie kończy się Akceptacją.
Zobaczenie kończy się Koncentracją na priorytetach.
Wyzwanie kończy się Zobowiązaniem.
Działanie kończy się Realizacją.

Użycie modelu:

I. Docenienie tego co jest.
Aby nastąpiła zmiana potrzebne jest zaakceptowanie swojej sytuacji w celu jej realniej oceny. Można to zrobić poprzez przeanalizowanie tego co się dzieje w życiu, pomocne może być użycie np. analizy SWOT.
Aby uniknąć rozproszeń i zminimalizować zakłócenia należy zmienić otoczenie, w którym znajdujemy się na co dzień bądź znaleźć czas tylko dla siebie. Należy zrozumieć na co mamy wpływ i w jakim stopniu. Spojrzeć na nasze emocje. A następnie to zaakceptować, dzięki temu zmiana będzie bardziej realna.

II. Zobaczenie/określenie co może być.
W tym etapie wszystko jest możliwe. Każda wizja realna. Możesz użyć technik kreatywnego myślenia np. różnych odmian „burzy mózgów”, mapy marzeń i planów bądź komfortowy fotel.

Po odnalezieniu idealnej sytuacji, zacznij dążyć do niej poprzez skupieniu się na najważniejszych czynnościach, które są potrzebne, aby osiągnąć stan idealny.

III. Postawienie sobie wyzwania, jak powinno być.
Po określeniu tego co jest naprawdę ważne należy określić strategię dążenia do celu. Jest wiele technik, których można użyć, ale najważniejsze to wypisać poszczególne kroki/etapy jakie trzeba pokonać.

IV. Działania w tym kierunku.
Podjęcie kroków, które doprowadzą do realizacji celu i konsekwencja w ich realizacji.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

Reklamy