coaching4smart

Posts Tagged ‘Model ABC’

Metoda ABCDE lub Model ABC Ellisa w pracy coacha

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 29/08/2012 at 05:00

Seligman stworzył metody pomocy polegające na zmianie stylu wyjaśniania z pesymistycznego na optymistyczny. Programy te następnie były rozwijane przez Aarona T. Becka i Alberta Ellisa. W coachingu wykorzystuje się te sposoby do zmiany przekonań i określa się je jako metodę ABCDE, czasem nazywana również Modelem ABC.

Przykładowe prezentacje tej metody:

ABC2

ellis-abc-model-of-rebt3
I tak:

A odnosi się do zdarzenia (ang. Activating event).  Może to być myśl, czy zdarzenie, np. :”Szef nie poprosił mnie o wzięcie udziału w spotkaniu.” lub cel, np. : „Chcę uczestniczych w spotkaniach z szefem i jego zespołem.„.

B to przekonanie/a (ang. Belief), czy ocena zdarzenia „A”. Chodzi o takie przekonania lub przekonania, które przeszkadzają w realizacji celu, np. „Szef nie jest zainteresowany moim udziałem w spotkaniach, bo jestem beznadziejny i nie mam nic ważnego do powiedzenia.” lub wprowadzają Klienta w zły nastrój, który uniemożliwia mu działanie.

Albert Ellis podzielił przekonania na:

  • racjonalne przekonania (wspierające) – czyli te, które pomagają osiągać cele ;
  • nieracjonalne przekonania – czyli tzw. przekonania samooskarżające lub ograniczające, które przeszkadzają.

Każdy posiada przekonania zarówno jedna, jak i drugie przekonania. Różnice między ludźmi polegają na różnicach w natężeniu obu typów przekonań i pracą z przekonaniami, kiedy nie służą realizacji celu/ów.

C to konsekwencje (ang. Consequence), jakie przejawiają się zarówno w emocjach, jak i w zachowaniu. Zdaniem Ellisa racjonalne przekonania B prowadzą do zdrowych reakcji takich jak smutek, żal czy troska. W sytuacji, gdy pojawiają się nieracjonalne przekonania B prowadzi to do niezdrowych reakcji, takich jak depresja, poczucie winy, wściekłość czy strach. Przykład: „Zmienił mi się nastrój z dobrego na lekką depresję, która mnie paraliżuje i nie mogę się zająć pracą. Nie wiem co się dzieje w głowie szefa. Nie warto się starać i tak wylecę z pracy.

Kolejnym krokiem jest przejście do punktu D, który ma za zadanie rozważenie (ang. Disputing), czy przekonanie jest racjonalne, czy też irracjonalne. Zadaniem coacha jest zadanie pytań, które pozwolą mu eksplorować to przekonanie. Przykład: „Jakie są racjonalne dowody na to, co myślisz o swoim szefie? Czy są dowody, że jest to nieprawda? Jakie są alternatywne wyjaśnienia tej sytuacji i zachowania szefa?” W tym przypadku stosuje się także inne metody zmiany przekonań poprzez ich kwestionowanie i prośbę do Klienta o podanie powodów zakwestionowania tego przekonania/tych przekonań. Zdarza się też, że pojawia się odwracanie uwagi i zmiana kontekstu. Możliwe jest także nauczenie się przez Klienta dystansowania się do takich myśli.
Odwrócenie uwagi to nauka zajęcia się czymś innym, poprzez powiedzenie sobie stop i np. wyjście na krótki spacer lub do kuchni w celu zrobienia sobie herbaty. Możliwe jest także skupienie się na chwilę na jakimś obiekcie, odkładanie myśli na później, bądź po prostu napisanie sobie na kartce optymistycznej myśli, bądź zastosowanie tricku z ołówkiem, o którym było w jednym z poprzednich wpisów. Można też rozpocząć rozmowę z kimś, kogo lubimy lub po prostu zacząć wykonywać zadanie z listy oznaczone jako A. Dystansowanie się to przypomnienie sobie, że ograniczające przekonania i myśli to jedna z możliwych interpretacji rzeczywistości. O ile odwracanie jest strategią „wyłączenia” myśli, które przeszkadzają, o tyle dystansowanie jest próbą „wyciszenia” tego rodzaju dialogu wewnętrznego. Innym rozwiązaniem jest poszukanie przez Klienta zasobów i przeanalizowanie możliwości oraz jego silnych stron, które mogą się przyczynić do realizacji jego celu. Być może okazać się konieczne nauczenie się przez niego nowych umiejętności, jak nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, czy podjęcie bardziej aktywnej działalności. Wszystko zależy od sytuacji i danego Klienta.

E to ostatni etap. Oznacza wykształcenie efektywnej (ang. effecitve) filozofii życiowej, z której wyrastać będą realistyczne i elastyczne przekonania (ang. energisation). Polega to na natychmiastowej wymianie zdań w sytuacji kiedy Klient dostrzega u siebie pesymistyczne myśli, w jakiś sposób kolidujące z myśleniem o realizacji celu. Efektem stosowania narzędzia może być także zakwestionowanie, a w konsekwencji także zmiana przekonań ograniczających. Przykład: „Teraz czuję się lepiej. Jestem znacznie radośniejszy i pełen energii. Wiem, że częściej chcę zabierać głos i prezentować swoje poglądy oraz  rozwiązania. Chcę być bardziej widoczny i aktywny.

Metoda ABCDE może być zastosowana także samodzielnie bez uczestnictwa coacha. O ile w punkcie D zastosuje się odwrócenie uwagi lub kwestionowanie poprzez znalezienie argumentów wskazujących na istnienie innych argumentów tłumaczących do zdarzenia A.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, w tym także w sprawie warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Małgorzata Wąsowska

%d blogerów lubi to: