coaching4smart

Posts Tagged ‘drabina wnioskowania’

„Drabina wnioskowania” jako narzędzie w coachingu

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 02/10/2012 at 05:00

Narzędzie to pomaga przeanalizować dane i stąpać twardo po ziemi. Jest szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji, gdyż są one oparte na faktach.
„Drabina wnioskowania” została po raz pierwszy zaprezentowana przez psychologa Chrisa Argyrisa.
Opisany został proces myślowy i uwzględnione przejście przez kolejne „szczeble”, w tym przekonania, aż do momentu podjęcia decyzji i działań.

Drabina ta składa się z następującym elementów:
1. Rzeczywistość i fakty.
Obserwacja tego co się widzimy, usłyszenie, tego co zostało powiedziane lub doświadczenie sytuacji, w której się znajdujemy. Bez jej oceny.

2. Selekcja faktów na podstawie przekonań i doświadczenia.
W tym momencie zaczynają włączać się nasze filtry. Tworzymy założenia. Wybieram na podstawie tego co ma na mnie większy wpływ, do czego nam „bliżej” i co nam się bardziej podoba.

3. Interpretacja wybranych faktów.
Dodanie sensu dokonanego wyboru.

4. Założenia.
To co przyjmujemy, jako zrozumienie dokonanych przeze nas wyborów. Proces ten wypełnia luki w wiedzy.

5. Wnioski.
Nasz stosunek do celu, który budzi emocje i wypełniają luki założeń.

6. Przekonania.
Na podstawie wniosków postrzegamy świat oraz zachowujemy się w zależności od tego jaki mamy stosunek do sytuacji.

7. Działania.
Pełne rozumienie całej sytuacji, która prowadzi nas do podjęcia działania.

Przy podejmowaniu decyzji warto zwrócić uwagę na przekonania, którymi się kierujemy w życiu. Mają one duży wpływ na nasze decyzje, a ponadto działają jak filtry, które mogą „oświetlać” lub „zaciemniać” prawdziwe fakty. Dlatego za pomocą tego narzędzie możemy zidentyfikować nasze przekonania i wykorzystać je w taki sposób, aby były wspierającymi elementami działania.

Wybierz i nazwij cel, co do którego chcesz podjąć działanie. Następnie przejdź do kolejnego etapu, w którym odpowiesz na pytania i zidentyfikujesz swoje przekonania.
Oto one:

Jakie są rzeczywiste fakty? Czy istnieją inne fakty, które należy wziąć pod uwagę? Co mogłem jeszcze użyć?

Jakich faktów i danych zdecydowałem się użyć? Na jakiej podstawie je wybrałem?

Jakie założenia przyjąłem? Czy są prawidłowe?

Jakie wnioski wyciągnąłem? Czy są one zasadne?

Jakie moje przekonania prowadzą do tego działania? Czy są one zasadne?

Czy podjąłem dobre działania?
Czy podjąłem dobrą decyzję?
Czy wybrałem dobry cel?
Jakie jeszcze inne działania mógłbym podjąć?
Jaką jeszcze inną decyzje mógłbym podjąć?
Jaki inny cel wybrać?

Aby sprawdzić jak postrzegamy rzeczywistość możesz o konkretne sytuację zapytać swoich znajomych: Co myślą na dany temat? Jak go odbierają?

Może pomóc Ci to poszerzeniu Twojego myślenia i zwrócić uwagę na jeszcze inne możliwości oraz poprawić  komunikację poprzez świadomość, że inna osoba może mieć inne założenia dotyczące nawet tej samej sytuacji.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

Reklamy