coaching4smart

Posts Tagged ‘autorytet’

Określenie własnej tożsamości cz.3

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 29/11/2012 at 12:00

Drogi poszukiwań własnego „ja”
W jaki sposób poszukujemy tożsamości? Jedni odnajdują odpowiedź, określając wyraźnie koncepcję siebie: wiem, kim jestem, bo znam swoje cechy fizyczne i psychiczne, uzdolnienia, wiem, jak reaguję i postępuję w różnych sytuacjach, czego potrafię dokonać. Inni określają własną tożsamość poprzez najbardziej osobiste przeżycia, mają poczucie, że spotykają się ze sobą, kiedy doświadczają pewnych wzruszeń, coś ich cieszy, budzi tęsknotę lub pragnienie, raczej mają poczucie kim są, niż zwerbalizowany pogląd w tej sprawie. Jeszcze innym – to, kim są, wyznacza przede wszystkim pamięć biograficzna: to, co przeżyli, fakty z historii ich życia, towarzyszące im uczucia i sposób rozumienia tych doświadczeń. O ich tożsamości decyduje przeszłość – dzięki niej wiedzą, kim są.
Inny sposób budowania tożsamości, to koncentracja na niepowtarzalnym sposobie rozumienia świata. Dostrzegając to, czego nie dostrzegają (jak mi się zdaje) inni, oceniając po swojemu zjawiska i ludzi, nabieram przeświadczenia o własnej tożsamości. Wiem, kim jestem, choć trudno wyrazić to w słowach – składa się bowiem na to cała koncepcja świata. Inni tworzą własną tożsamość, określając swoje cele: moja przyszłość, to co realizuję na co dzień, by spełnić oczekiwaną wizję, daje mi poczucie tożsamości. Wyznacznikami tożsamości są tutaj jakość, siła i treść dążeń. Jeszcze inny sposób – to utożsamienie się z określonymi wartościami, pewną idealną wizją życia. Wówczas to, co w życiu uważam za ważne, decyduje o mojej tożsamości, nawet jeśli w małym stopniu te istotne wartości wyznaczają moją codzienną aktywność. To jakby tożsamość poprzez deklarację ideową.
Możliwe jest też tworzenie tożsamości na podstawie dokonań i sukcesów – droga atrakcyjna i ryzykowna jak górska wspinaczka. Analogicznym sposobem będzie budowanie tożsamości na podstawie pełnionych ról – to one wyznaczają, kim jestem. W obydwu przypadkach o tożsamości decydują wówczas kompozycja zewnętrznych w stosunku „ja” wydarzeń oraz własna skuteczność.

Kto ty jesteś? Polak mały…
Tożsamość jako wyzwanie jest nieustannie weryfikowana w zadaniach życiowych. Są wreszcie osoby, które tożsamość uzyskują na podstawie pytań, jakie stawiają sobie i innym – czują się sobą właśnie dzięki temu, że stawiają sobie te a nie inne pytania. Nietrudno zgadnąć, że motywacja do rozwiązania tych dylematów osobistych nie jest wielka, można zyskać odpowiedzi na ważne pytania, ale można stracić coś ze swej tożsamości. Są ludzie, którzy tożsamość uzyskują na drodze relacji z osobą lub grupą dla siebie ważną. Ich tożsamość wyznaczona jest przez poczucie oparcia w autorytecie albo przynależności do grupy. Stąd podstawą tożsamości indywidualnej może być tożsamość społeczna („Kto ty jesteś? Polak mały…”). Kiedy tracą oparcie lub zostają wykluczeni z grupy, popadają w kryzys tożsamości.
Na koniec: są osoby, których tożsamość opiera się na negacji. Uzyskują tożsamość poprzez zaprzeczenie i dostrzeganie różnic. Permanentnie mają odmienne zdanie, atakują wszelkie autorytety, a jeśli podporządkowują się lub włączają w działania grupowe, to zaznaczając swe votum separatum. Negacja jest dla nich sposobem określania tożsamości – poprzez zaznaczenie własnej odrębności. W tym przypadku mamy do czynienia z budowaniem tożsamości indywidualnej poprzez zaprzeczenie tożsamości grupowej.
Można zaryzykować tezę, że tożsamość kształtuje się równocześnie według większości wymienionych wzorców. Ale jeden z nich staje się zazwyczaj wiodący. Osoba o umysłowości typu racjonalisty będzie poszukiwała tożsamości poprzez sprecyzowanie koncepcji siebie oraz wizji przyszłości, np. w postaci celów, i określenie kryteriów wartościowania. Osoba o skłonności do odnoszenia się do świata i siebie samej w kategoriach intuicyjno-uczuciowych, zbuduje tożsamość na podstawie niepowtarzalności swych przeżyć, specyfice kontaktu z drugim człowiekiem lub na podstawie osobistych doświadczeń inspirowanych poezją, muzyką czy przeżyciami mistycznymi.
Ważnym wyznacznikiem tożsamości człowieka jest jego imię lub nazwisko. Handlarze niewolnikami i nowi panowie po zakupie niewolników nadawali im nowe imiona. W ten sposób odbiera się osobie jej tożsamość, a człowiekiem pozbawionym tożsamości łatwiej jest kierować. Ten sam zabieg miał miejsce w obozach, więzieniach i łagrach, gdzie więzień otrzymywał numer. Niszczenie tożsamości i obrona przed tym – to jeden z najsilniejszych konfliktów międzyludzkich. Kim jestem, skoro pozwalam odebrać sobie imię, kim jestem, skoro sama przynależność do organizacji lub narodu staje się wystarczającym powodem represji? Podobnie jak gotowi jesteśmy bronić swej tożsamości indywidualnej, tak walczymy o tożsamość społeczną. Człowiek przekonany, że integracja europejska odbierze mu przynależność do narodu, który roztopi się wśród innych społeczności, protestuje przeciw obecności Polski w Unii Europejskiej. Będąc przez wiele lat pracownikiem zakładu, nie może pogodzić się z faktem, że zakład ma przejąć nowy właściciel, że ma być nowa nazwa, nowi ludzie, nowe porządki. Nie chodzi tylko o lęk przed nowością albo zyskanie pewności zatrudnienia, ale w znacznym stopniu chodzi o to, że zabrano mu coś ważnego – tożsamość społeczną. Kiedy ktoś dokonuje zamachu na naszą tożsamość narodową czy religijną, wywołuje to w nas silną reakcję obronną. Tożsamości broni się jak najcenniejszej wartości, a jej zdrada kosztuje czasem życie.

Autor: Piotr K. Oleś – psycholog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor m.in. książki „Psychologia przełomu połowy życia”.

Reklamy

Autorytet

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 26/06/2012 at 05:00

Pomyśl, jakie osoby są dla Ciebie ważne. Kogo podziwiasz i jest dla Ciebie autorytetem. Autorytety mają to do siebie, że pobudzają naszą wyobraźnie oraz zachęcają do naśladowania.
Mogą to być osoby, które znasz osobiście, ale również te, o których słyszałeś bądź czytałeś. Wybierać możesz z różnych płaszczyzn począwszy od tych z życia osobistego, zawodowego a skończywszy na osobach z życia publicznego.
c4s
Wybierz 5 takich osób i odnośnie każdej z nich odpowiedz na pytania.
c4s
Jaki elementem zaważył na tym, że właśnie tą osobę wybrałeś?

W czym ta osoba jest dobra? W czym doskonała?

Co jej się udało takiego, za co ją podziwiasz?

Jak to zrobiła?

Które jej cechy charakteru najbardziej cenisz?

Jaki wpływ ma ona na Twoje życie?
c4s
c4s
Jeśli odpowiedziałeś na powyższe pytania zastanów się jeszcze na tymi:
c4s
Czy łatwo było wybrać te osoby?

Co Cię zaskoczyło?

Co odkryłeś? Co jeszcze Cię zastanawia?

Jak to co wypisałeś możesz wykorzystać?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

%d blogerów lubi to: