coaching4smart

Archive for Sierpień 16th, 2012|Daily archive page

Korzyści z obaw

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu on 16/08/2012 at 05:00

Wyznaczając cel i chcąc go osiągnąć pojawiają się różne przeciwności w tym lęki i obawy co do jego osiągnięcia.
Z jednej strony może pojawić się lęk przed powodzeniem, lęk przed sukcesem. Pojęcie to wprowadziła Horner na oznaczenie strachu, jaki człowiek odczuwa przed realizacją swoich celów lub przed osiągnięciem powodzenia w oczach innych (Reber, 2000).
Natomiast z drugiej strony oprócz lęku przed sukcesem wyróżnić należy częściej występujący lęk przed niepowodzeniem, inaczej lęk przed porażką.
Zarówno jeden jak i drugi sposób myślenia ma wpływ na nasze postępowanie w dążeniu do celu oraz stosunek jaki mamy do zmiany.

Możemy jednak ten stan obaw spróbować obrócić na naszą korzyść a mianowicie mając wyznaczony cel wypisać wszystkie obawy i lęki, które pojawiają się i są z nim związane. Do każdej wypisanej cechy odpowiedzieć na trzy pytania:

1. Jaki ma na Ciebie wpływ?

2. Jaką przynosi korzyść?

3. W czym Ci może pomóc?

Mając większą wiedzę na temat naszych obaw możemy obrócić je na korzyść tak aby nas wspierały. Dzięki temu zwiększamy nasz wpływ i szansę na realizację celu.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

Reklamy