coaching4smart

Archive for Czerwiec 12th, 2012|Daily archive page

Zaufanie

In Codzienne wpisy o narzędziach w coachingu, Komunikacja międzyludzka on 12/06/2012 at 05:00

„Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się nie „ma” zaufa­nia. Zaufa­nie to nie jest coś, co się po­siada. To coś, czym się ob­darza. „Darzy się” zaufa­niem.
Éric-Emmanuel Schmitt

Jedną z kluczowych umiejętności w komunikacji międzyludzkiej jest budowanie relacji poprzez wzajemne zaufanie.
W dużym stopniu zaufanie kształtowane jest na podstawie przeżytych doświadczeń. Załóżmy, że spotkałeś na swojej drodze ludzi, którym mogłeś zaufać, bo dochowali tajemnicy, byli szczerzy a ich działanie było zgodnie z tym co mówią. W takiej sytuacji będziesz bardziej skłonny do zaufania.
Z drugiej strony możesz mieć przeciwne doświadczenia czyli zostałeś oszukany i zdradzony a to może wpłynąć na Twój sposób postrzegania relacji z nowo poznanymi osobami.

Czasami zaufanie budowane i pielęgnowane jest przez lata, ale zdarza się również, że powstaje w skutek spontanicznej i intuicyjnej reakcji.

Zaufanie ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia coachingu, gdzie Klient powinien mieć pewność, że coach  wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi oraz ma pewność co do poufności spotkań. Służy to budowania otwartości i pomaga osiągnąć lepsze efekty. Może się też pojawić mniejsze zaufanie w początkowych sesjach coachingowych, ale z każdą kolejną będzie wzrastać. Dzieje się tak, jeżeli relacja między coachem a Klientem jest relacją partnerską.

Trudno zdefiniować i jednoznacznie powiedzieć czym jest zaufanie ponieważ każdy inaczej je rozumie. Pod tym pojęciem mogą pojawić się różne określenia jakie wpływają na to że do kogoś mamy zaufanie. Dlatego warto sobie odpowiedzieć na poniższe pytania:

Czym dla Ciebie jest zaufanie?

Co przez nie rozumiesz?

Co dla Ciebie składa się na zaufanie?

Czego potrzebujesz, żeby zaufać drugiej osobie?

Czego potrzebujesz, żeby zaufać sobie?

W jaki sposób okazujesz zaufanie drugiej osobie?

Jak ważne jest dla Ciebie, żeby być godnym zaufania, jak też żeby ufać?

Komu ufasz najbardziej?

Z czym Ci się kojarzy zaufanie?

Jakiego pytania nie zadałam?

Jak ono powinno brzmieć?

Jak na nie odpowiesz?

Co jeszcze?

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie sesji coachingowych oraz warsztatów i szkoleń, prosimy napisz do nas.

Autorka wpisu: Dominika Piórecka

Reklamy